Лопатюк надумав запровадити кодекс депутатської етики

Актуально, Новини 20 Січ. 2017 р., 20:13 125

До порядку денного чергової сесії міської ради, яка відбудеться 9 лютого, за поданням депутата Андрія Лопатюка, буде включено два проекти рішення — «Про затвердження Кодексу етики депутатів Броварської міської ради Київської області» та «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій».

Відзначимо, що у проекті, який стосується Кодексу етики, з поміж інших пунктів говориться, що депутат:

— зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Броварської міської ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Броварської міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій Броварської міської ради;

— кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань;

Забороняється: 

— виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу головуючого, інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна, яке належить міській раді та її виконавчому комітету на праві власності чи користування;

У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні міської ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання.

Відзначимо, що питання про створення «Кодексу етики депутата» піднімалося на 13 сесії міської ради ще у березні 2016 року, але тоді депутати поставили питання руба: або Кодекс етики включає в себе і зобов’язання для головуючого сесії міської ради, тобто, для міського голови або ж не ухвалювати проект зовсім. Тоді, у березні, проект не набрав голосів.

Та й зараз виникає питання: якщо на рівні Верховної Ради подібного кодексу для народних депутатів немає, навіщо на місцевому рівні «вигадувати велосипед»?

Андрій Лопатюк

Щодо проекту про електронні петиції, то тут суть така:

Автор електронної петиції має:

зареєструватися на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в розділі «Електронні петиції до влади»( обов”язково зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;

— вказати заголовок петиції;

— викласти суть електронної петиції;

Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а автору (ініціатору) чи громадському об’єднанню у той же термін надсилається вмотивована відмова.

Автор (ініціатор), якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити петицію і розмістити її повторно на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в розділі «Електронні петиції до влади»

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в розділі «Електронні петиції до влади», є датою початку збору підписів на її підтримку.

Особа, яка бажає поставити свій підпис на підтримку електронної петиції, повинна зареєструватися на офіційному веб-сайті Броварської міської ради шляхом заповнення відповідної форми. Після цього особа отримує лист на електронну пошту з пропозицією підтвердити свій голос.

Електронна петиція, адресована Броварській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше, як 250 підписів громадян протягом 90 днів, з дня оприлюднення петиції.

Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.

НОВИНИ

18.01.2018
17.01.2018