Статути броварських шкіл: що потрібно знати батькам, вчителям та учням

Pinterest LinkedIn Tumblr +

До розгляду чергової сесії Броварської міської ради 16 серпня 2018 року управлінням освіти підготовлено статути загальноосвітніх навчальних закладів міста. Документи приводять у відповідність у зв’язку зі змінами законодавчої бази в сфері освіти.

Так, на черговій сесії депутати мають внести зміни та затвердити:

Під час засідання постійної комісії з гуманітарних питань проекти статутів загальноосвітніх закладів одноголосним рішенням були рекомендовані депутатами-гуманітаріями до розгляду на сесії.

Основні корективи в нормативних документах навчальних закладів стосуються, зокрема, порядку зарахування учнів до закладу освіти та їх відрахування (розділ 2). Зміни вносяться у зв’язку із новим Порядком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

Раніше видання «Трибуна-Бровари» повідомляло про те, що виконавчий комітет Броварської міської ради у лютому поточного року закріпив за загальноосвітніми закладами територію обслуговування. Відповідно у разі проживання дитини (або одного з батьків) на таких «територіях» вони матимуть першочергове право на зарахування до навчального закладу.

Зазначимо, що принцип територіальності шкіл не новий – у поточних редакціях статутів навчальних закладів він також відображений, але мало відомий громадськості головним чином через низький інтерес в минулому до цього питання.

Власне, нині для Броварів ця тема вкрай актуальна, адже проектні межі потужностей шкіл давно подолані і більшість навчальних закладів працює в дві зміни. Вільних місць катастрофічно бракує, а будівництво нових значно відстає від темпів зведення багатоквартирних будинків.

Тому тепер принцип територіального обслуговування в школах досить помітний, адже більшість батьків прагнуть дати власній дитині не просто освіту в найближчій школі, а якісну освіту. Тож в першу чергу зараховуватимуть дітей із закріпленого за школою мікрорайону. Якщо батьки бажають віддати свою дитину в початкову школу, яка не закріплена за місцем проживання – вони можуть зробити це. Необхідно подати заяву на зарахування в обрану школу на вільні місця. Зарахування на вільні місця відбуватиметься за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені частиною 2 розділу ІІ Порядку.

У новій редакції статутів, поданих на затвердження депутатів, прописано, що «інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць оприлюднюється в закладі освіти та на веб-сайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення».

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Групи продовженого дня створюються у школі першого ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням (та на підставі заяв) їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу.

Відповіді на найпоширеніші запитання, що стосуються зарахування дітей до школи можна отримати на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням.

Статутами навчальних закладів закріплюються мова навчання, профільність та поглиблене вивчення предметів. Зазначимо, що переважна більшість навчальних закладів міста визначає як мову навчання – українську. Броварська ЗОШ №9 – українську та російську. Поглиблене вивчення окремих предметів передбачене в усіх школах міста.

Ще однією нормою, закріпленою в статутах шкіл, є право надавати платні послуги. Зазначимо, що ця норма також не нова, проте більшість батьків про неї не знають. До платних послуг можуть відноситись:

 • проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
 • організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
 • забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства та ін.

Повний перелік затверджених платних послуг можна переглянути тут.

Статутами також передбачено, що навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Втім, це не означає, що у червні школярі відвідуватимуть заняття. Відповідаючи на запитання присутніх на гуманітарній комісії, начальник управління освіти БМР Оксана Мельник зазначила, що вказані терміни існували і раніше і визначались з урахуванням виробничих практик, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та організації випускних вечорів. Тож останні дзвоники у школах так і лунатимуть в кінці травня.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року встановлюється не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків у закладах освіти становить:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;
 • у 2-4 класах – 40 хвилин;
 • у 5-11(12-х) класах – 45 хвилин.

Тривалість уроків може бути змінена лише за погодженням з управлінням освіти і науки та Держспоживслужбою у Київській області.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з однієї дисципліни під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 5-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

Крім уроку навчальний заклад для виконання навчальної програми може самостійно обирати інші форми навчального процесу.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

Забороняється – відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Нагадаємо, одним з таких видів діяльності є чергування учнів старшої ланки в класах, про яке видання писало раніше. Відповідно до проекту статуту «…учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей».

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Також забороняється примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності у зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

Проектом статуту передбачено, що учасниками освітнього процесу є не лише педагогічні працівники та учні, а й батьки (чи особи, що їх замінюють) та інші працівники навчального закладу. Розділом VI «Учасники освітнього процесу» визначаються основні поняття, що стосуються учнів, педагогічних працівників та батьків та детально описуються вимоги, права та обов’язки.

Керівництво закладом освіти здійснюється директором.

Крім того, у закладі має бути створена Рада закладу (якщо статутом не передбачено інше), діяльність якої регулюється Положенням, що затверджене зборами (конференцією), після погодження директором закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення, про які затверджено педагогічною радою та наказом по школі.

З метою залучення громадськості до вирішення проблем навчання і виховання у закладі може бути створено Піклувальну раду, яка формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Джерелами фінансування загальноосвітніх закладів відповідно до проектів статуту є:

 • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами;
 • фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
 • кошти від навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні, добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Контроль за діяльністю закладу освіти відповідно до статуту може бути здійснено у вигляді інституційного аудиту.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов та є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади. Його результати оприлюднюються на сайтах закладу, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

У позаплановому порядку інституційний аудит проводиться, якщо заклад освіти має низьку якість освітньої діяльності. Також інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

Хоча більшість норм, запропонованих до розгляду на сесії депутатами, була в статутах шкіл і раніше, варто ознайомитись з текстами запропонованих документів. У разі наявності зауважень та пропозицій слід звернутись з ними до депутата свого округу до розгляду питання під час сесії 16 серпня 2018 року.

Поділіться.

Залиште відповідь