«Громадський бюджет»: варіант юридичного відділу міськради

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Юридичним відділом була напрацьована базова складова Положення про бюджет участі (Громадський бюджет) в місті Бровари.

Загалом положення про «Бюджет участі» виглядає так:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина бюджету міста Бровари, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади міста, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною Програмою.
  2. Територіальна громада міста Бровари – мешканці, які постійно проживають на території міста Бровари.
  3. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Броварської міської ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення.
  4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення.
  5. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в місті Бровари.
  6. Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.
  7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади міста Бровари шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді на офіційному сайті Броварської міської ради.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

  1. Фінансування проектних пропозицій бюджету участі (громадського бюджету) здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

2.3. Загальний обсяг бюджету участі (громадського бюджету) на наступний бюджетний рік складає 1 відсоток затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Бровари на поточний бюджетний період, але не більше 5,0 млн. грн. Абсолютний обсяг фінансування бюджету участі визначається на дату установчого засідання Координаційної ради щодо старту прийому проектних пропозицій.

2.4. За рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) у місті Бровари можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами територіальної громади міста Бровари.

  1. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.
  2. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності територіальної громади міста Бровари.

2.7. Вартість проектної пропозиції, що буде профінансована за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) не повинна перевищувати 1 млн. грн.

2.8. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкориговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та телефоном). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

 

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
  1. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений

розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в місті Бровари. До складу Координаційної Ради входить не більше 18 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади міста Бровари.

3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади міста Бровари.

3.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.

  1. Функції Координаційної Ради:
 • приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;
 • проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);
 • приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування; визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до пункту 2.3. даного Положення;
 • отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);
 • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі (громадського бюджету) на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях міської ради;
 • контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі (громадського бюджету), у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Броварської міської ради про час та місце проведення засідання.
  1. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. X разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.
  2. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження Броварським міським головою.
  3. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.
  4. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет).
 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  1. Вимоги до проектних пропозицій:
   1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.
   2. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:
 • одна заявка – один об’єкт;
 • об’єкт загального користування;
 • актуальність для членів територіальної громади міста Бровари;
 • узгодженість мети та результату;
 • можливість реалізації протягом бюджетного року.
   1. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Броварської міської ради.
   2. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності територіальної громади міста Бровари і відповідати затвердженій містобудівній документації.
  1. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету), оформлені згідно вимог, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 10 членів територіальної громади міста Бровари (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.
  2. Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Броварської міської ради: м. Бровари, вул.. Гагаріна, 15, каб. №403, e-mail.

Інформація щодо конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Броварської міської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

  1. До проектної пропозиції автором обов’язково додається розрахунок витрат.
  2. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) міста Бровари, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Броварської міської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».
  3. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
  4. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.
  5. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій.
  6. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  1. Управління по зв’язках з громадськістю Броварської міської ради (далі – уповноважений робочий орган) разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) міста Бровари .
  2. Уповноважений робочий орган перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції. Передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Броварської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій);
  3. У рамках бюджету участі (громадського бюджету) не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:
   1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;
   2. Не є цілісними, а мають фрагментний характер;
   3. Суперечать затвердженим програмам міста Бровари, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами;
   4. Суперечать чинному законодавству України;
   5. Мають обмежений доступ для мешканців міста Бровари.
   6. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру
  4. Уповноважений робочий орган Броварської міської ради оприлюднює подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті Броварської міської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)» та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради.
  5. За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам цього Положення та будуть представлені для голосування. Уповноважений робочий орган Броварської міської ради оприлюднює перелік на офіційному веб-сайті Броваррської міської ради та в місцях, що будуть визначені для голосування.
  6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ
  1. Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Бровари, які мають реєстрацію місця проживання або перебування в офіційних документах «місто Бровари» через офіційний веб-сайт Броварської міської ради, після авторизації через систему _________, шляхом заповнення електронної форми для голосування, або особисто бюлетенями в офіційних пунктах для голосування за наявності паспорта та ідентифікаційного коду (або надання довідки про його відсутність з релігійних або інших переконань).
  2. Координаційна рада визначає перелік офіційних пунктів голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку. Уповноважений робочий орган Броварської міської ради оприлюднює вищезазначену інформацію не пізніше ніж за 14 календарних днів до дня початку голосування на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.
  3. Бланки для голосування можна буде отримати в офіційних пунктах для голосування в період їх роботи. Також у цих пунктах можна буде ознайомитися з переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.
  4. Голосування відбувається шляхом:
   1. Он-лайн голосування на офіційному веб-сайті Броварської міської ради, розділ «Бюджет участі (громадський бюджет)», шляхом заповнення відповідної електронної форми для голосування; авторизація – через систему_________.
   2. Особистого голосування в офіційних пунктах для голосування.
  5. Голосування за проектні пропозиції триває протягом періоду, визначеного Координаційною радою, після їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.
  6. На бланках для голосування або в електронній формі для голосування громадяни можуть вибрати із запропонованих до 5 проектних пропозицій.
 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ)
  1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за проектну пропозицію, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок бюджету участі міста Бровари, та оприлюднення результатів на офіційному сайті Броварської міської ради.

7.2. Підрахунок голосів:

– голоси, віддані під час он-лайн голосування на офіційному веб-сайті Броварської міської ради, за допомогою системи ____ підраховуються автоматично;

– голоси, віддані особисто шляхом заповнення бюлетеня в офіційному пункті голосування, підраховують члени Координаційної ради й особи, відповідальні за проведення особистого голосування під час засідання про дату і місце якого буде повідомлено через офіційний веб-­сайт Броварської міської ради;

– відповідна інформація та сформований рейтинговий список проектних пропозицій буде представлено в офіційних пунктах голосування та на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.

7.3. Результати голосування засвідчуються протоколом Координаційної ради.

  1. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможцем визначають ту, яка має меншу вартість.
  2. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, що набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів бюджету участі міста Бровари, виділених на їх реалізацію на наступний рік.
  3. У разі обмеження фінансових ресурсів бюджету участі на реалізацію проектної пропозиції з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.

 

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
  1. Проектні пропозиції, що перемогли шляхом голосування підлягають включенню до проекту Програми соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету на наступний рік.
  2. Уповноважений робочий орган оприлюднює інформацію головних розпорядників бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та використання коштів пов’язаних з фінансуванням з бюджету участі, зокрема на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.
Поділіться.

Коментарі закриті.