У разі ухвалення «Муніципальна варта» обійдеться в 11,6 млн грн

Pinterest LinkedIn Tumblr +

«Трибуна-Бровари» вже писала про історію проекту «Муніципальна варта» в Броварах. Тепер хотілося б розказати, про що саме йдеться в останньому варіанті статуту комунального підприємства, поданого депутатом фракції «Самопоміч» Юрієм Скотніковим.

Отже, у серпні депутат подав статут, який після першої депутатської комісії відправили на доопрацювання, а згодом – проект зняли з розгляду сесії. На вересневу сесію пан Скотніков вдруге подав свій проект, проте до розгляду комісіями цей статут навіть не дійшов – автор власноруч пише звернення на його зняття з порядку денного. Нині – це вже трете подання і четвертий варіант статуту, проте ідея знову викликає масу запитань у всього депутатського корпусу.

Частина депутатів не згодна голосувати за створення комунального підприємства у запропонованому вигляді, дехто – взагалі проти ідеї створення такого підприємства. За результатами роботи постійних комісій депутати (по фракціям чи особисто) повинні були надати свої зауваження та пропозиції до проекту у апарат ради. Наразі відомо лише офіційну позицію фракції «Солідарність», яку оприлюднив депутат Сергій Батюк у мережі Facebook.

Аналізуючи всі попередні варіанти рішення, які пропонувались до затвердження депутатами, слід зазначити, що останній – «еволюціонував» найбільше. Юрій Скотніков не тільки розробив проект рішення та статут майбутнього комунального підприємства, а й подав на затвердження Програму забезпечення створення та діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» БМР на 2018 рік. У додатках до проекту запропоновано кошторис з розрахунку 58 штатних одиниць з посадовими окладами.

Отже, без урахування надбавок та доплат місячний фонд заробітної плати складе 590330,0 грн.

Всього ж розрахунок видатків на утримання комунального підприємства у 2018 році зазначено на рівні 11,6 млн грн:

Але найбільші суперечки все ж точилися довкола законності створення такого підприємства, юридичних підстав його діяльності та меж повноважень його працівників. Відомо, що на цей час в Україні Закон «Про муніципальну варту» прийнято лише у першому читанні.

Зазначимо, що згідно з висновками Головного юридичного управління, розробники та ініціатори проекту Закону виходили з принципу, що муніципальна варта буде виконавчим органом в системі місцевого самоврядування та ставили за мету чітко розмежувати повноваження муніципальної варти та поліції та унеможливити дублювання повноважень та інших зловживань.

Виходячи з тексту проекту Закону до другого читання, можемо порівняти його з проектом Статуту «Муніципальної варти» Броварів у варіанті Юрія Скотнікова хоча б по декількох спірних моментах:

Проект статуту КП «Муніципальна варта» м. Бровари Скотнікова Ю.А. Проект ЗУ «Про муніципальну варту» (друге читання)
Муніципальна варта (далі – МВ) – комунальне підприємство, підзвітне і підконтрольне Броварській міській раді. Серед видів діяльності: участь в охороні громадського порядку, комплексна взаємодія органами влади, правоохоронними органами, з ГФ тощо, охорона матеріальних цінностей, інформаційно-консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги, здійснення окремих видів ліцензійної діяльності, допомога депутатам (з залученням членів ГФ) та ін. (див. Розділ IV п 4.1-4.15) Муніципальна варта (далі – МВ) – виконавчий орган в системі місцевого самоврядування, створений з метою забезпечення охорони публічного порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території, що перебуває під юрисдикцією рад міста та утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Хто такий муніципальний вартовий?
Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. (Розділ XIII. Трудові відносини)

 

 

 

 

Службовець МВ – це громадянин України, який перебуває на службі та займає відповідну посаду в муніципальній варті, здійснює повноваження, безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та виконанням функцій покладених на варту і одержує грошове забезпечення за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету (ст.1,п.2).

Службовець МВ не може бути членом політичної партії та/або будь-якого добровільного об’єднання громадян, яке має ознаки політичної партії (руху, сили) та/або прямо чи опосередковано підтримувати таке утворення і т.д. (ст. 3 п.2)

 

Керівник Муніципальної варти – хто він?
Відомості з Розділу Х. Органи управління.

Управління підприємством здійснює його керівник – Начальник МВ. Кандидат на посаду начальника МВ відбирається на конкурсній основі профільною комісією міської ради ( визначення «профільна комісія міської ради в проекті відсутнє – прим. Т.-Б.) та призначається на контрактній основі.

Призначення (звільнення) начальника МВ здійснюється міським головою.

 

 Вимоги до кандидата – відсутні.

 

1. МВ очолює її керівник, який призначається на посаду за рішенням відповідної ради. Керівником та заступником керівника муніципальної варти може бути призначена особа, яка:

відповідає загальним умовам вступу на службу до МВ;

має вищу освіту;

має стаж роботи не менш як п’ять років (стаж роботи відраховується з моменту здобуття особою вищої освіти).

2. Кандидат на заміщення посади керівника муніципальної варти відбирається на конкурсній основі спеціально створеною тимчасовою комісією відповідної ради.

До складу тимчасової комісії входить сім членів, чотири з яких обираються з депутатів відповідної ради, три з представників громадськості. Діяльність конкурсної комісії забезпечує відповідна рада в приміщеннях з вільним доступом представників засобів масової інформації. Тимчасова комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Будь-яке рішення тимчасової комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні комісії проголосували не менше п’яти членів комісії. Типове Положення про конкурс на посаду керівника муніципальної варти, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Керівник муніципальної варти підзвітний та відповідальний перед відповідною радою.

Проектом також передбачені підстави для дострокового припинення повноважень керівника. (ст.13)

 

Відповідальність, підзвітність і підконтрольність МВ
Відповідальність, звітування в статуті не прописано.

 

Згідно п.12.3 розділу XIIОблік та звітність.
БМР має право ініціювати проведення ревізії фінансової та господарської діяльності підприємства.

1. МВ та її службовці відповідальні, підзвітні і підконтрольні територіальній громаді.

2. В межах, визначених відповідною радою, МВ та її службовці підзвітні і підконтрольні виконавчим органам цієї ради.

3. Керівник МВ не менше одного разу на місяць проводить відкриті зустрічі з депутатами і представниками відповідної ради…

4. Кожного півріччя керівник МВ подає до відповідної ради звіт діяльності МВ…

5. Керівник муніципальної варти в кінці кожного календарного року подає до відповідної ради щорічний звіт про діяльність муніципальної варти і т.д.

 

Проектом також передбачено можливість ухвали міськрадою резолюцїї недовіри керівнику МВ та участь членів територіальної громади у контролі за діяльністю МВ.

 

Межі повноважень МВ
Межі повноважень не визначено.

 

Відповідно частково працівниками КП дублюють функції контролюючих органів та органів внутрішніх справ, відділів та управлінь БМР.

 

Визначені в ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕННЯХ проекту Закону.

Чітко визначено які справи по адміністративним порушенням розглядає МВ.

Крім того, в ч.1 ст. 222-3 зазначено, що від імені Муніципальної варти розглядати справи про адмінпорушення мають право лише керівник МВ та його заступники.

Зрештою, є ще цілий ряд суперечливих моментів: це й можливість для вартових проведення рейдів та перевірок (п.6.1 та 7.36) участь виявлення у проведенні розслідувань кримінальних справ ( п. 7.3 та 7.4),  застосування засобів захисту та заходів примусу (п.7.19 та розділ VIII).Серед прав працівників комунального підприємства ( п. 7.19 – 4.48) також багато «цікавих» моментів, які так чи інакше законодавством не регламентуються.

Наприклад, п. 7.23 «Складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень». Як в статуті, так і у програмі «межі повноважень» не зазначаються, отже, за якими статтями і хто матиме право складати протоколи – не зрозуміло.

Роль представників поліції у такому правоохоронному «тандемі» також є невизначеною – чи то муніципали будуть контролювати поліціянтів, чи навпаки – зрозуміти важко. Адже за весь час розгляду проекту жодного разу представників поліції на засідання комісій не запрошували, хоча у паспорті Програми створення комунального підприємства одним з учасників є Броварський відділ поліції ГУ НП України.

Кілька економічних питань «зависли у повітрі» під час розгляду проекту бюджетною комісією. Поза іншим депутати підняли питання про те, що анонсований паном Скотніковим рівень заробітних плат для вартових може спричинити кадрові зміни у системі правоохоронних органів, приватних охоронних структур та вже існуючих комунальних підприємств міста, адже середній заробіток по іншим КП набагато менший, ніж пропонується для муніципальних вартових.

Крім того, економічний ефект та реальні витрати на утримання такого підприємства відділом економіки не прораховувались. До речі, про отримання прибутку в статуті «Муніципальної варти» м.Бровари немає жодного слова, натомість згідно з п.11.1 – «міська рада визначає річний розмір фінансування – кошторис підприємства відповідно до міського бюджету».

Вивчення громадської думки офіційно не проводилось, а от коментарі під тематичними постами у мережі Facebook досі були не на користь створення підприємства з сумнівними повноваженнями. Тим не менше, рішення приймати депутатам на сесії…

Поділіться.

Залиште відповідь