Закупівлі обов’язкові через електронну систему, починаючи з 10 тисяч гривень — офіційно

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Міський голова Ігор Сапожко видав розпорядження про впровадження та експлуатацію в Броварах Порядку застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій.

Застосування Порядку є обов’язковим для всіх юридичних осіб, які забезпечують потреби територіальної громади м. Бровари та відповідають визначенню терміну «замовники» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Порядок встановлює загальні вимоги до організації придбання товарів, робіт та послуг, очікувана вартість закупівлі яких  починається від 10000 грн.

Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, визначаються відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі».

Сфера застосування Порядку:
— Цей Порядок застосовується до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі, товару (товарів), роботи (робіт) та послуги (послуг) є більшою ніж  10000 грн.
— Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг, наведених в ч.3 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».
— Дія цього Порядку для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, наведені в ч.4 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Дія цього Порядку для замовників, які здійснюють закупівлю товарів, робіт, послуг, вартістю понад 10000 грн., додатково не поширюється на наступні випадки:
— нагальної потреби у здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг у зв’язку з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, аварій, пошкоджень (аварійні роботи мереж централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, електричних мереж, електричного обладнання, ліфтового господарства, житлових будівель і споруд тощо). Рішення про закупівлю поза електронною системою  в таких випадках приймає замовник з обґрунтуванням відповідних потреб;
—  послуги підприємств, що займають монопольне становище на ринку, в тому числі розміщення відходів;
— роботи та послуги з технічної підтримки спеціалізованого програмного забезпечення, обслуговування,якого здійснюється виключно розробником або його уповноваженою особою;
— проведення аварійного ремонту санітарного автотранспорту;
— проведення аварійного ремонту медичного обладнання, призначеного для зберігання медичних препаратів, вакцин тощо;
— придбання медикаментів в умовах епідемії;
— проведення аварійного ремонту систем пожежного оповіщення, систем спостереження, інженерного обладнання з метою забезпечення життєдіяльності міста;
— проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно – просвітницьких заходів (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);
— проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих та спортивних заходів тощо;
— роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства, бюджетні установи;
— якщо аукціон було двічі відмінено через відсутність пропозицій, на умовах, зазначених в оголошенні про проведення закупівлі.
Щомісячно (до 5 числа місяця наступного за звітним) публікувати звіт на офіційному порталі Броварської міської ради інформацію щодо здійснення допорогових закупівель поза межами системи електронних державних закупівель Prozorro, а саме: кількість і загальну суму допорогових закупівель, здійснених поза межами системи.
Реєстрація в системі електронних закупівель
1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

Порядок здійснення закупівель

1. Замовник з метою придбання визначених товарів і послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.
2. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:
— найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
— очікувану вартість товару чи послуги;
— найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, з урахуванням Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 р. № 921;
— кількість товарів, обсяг послуг;
— місце поставки товарів, надання послуг;
— строк поставки товарів, надання послуг;
— умови оплати товарів, надання послуг;
— технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі;
— вимоги до кваліфікації учасників;
— дату та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;
— дату та час початку подання пропозицій;
— дату та час закінчення подання пропозицій;
— крок аукціону, визначений замовником;
— іншу необхідну інформацію.
Технічні  та якісні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель).

Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».
Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі проект договору або істотні умови договору.

Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо до дня початку подання пропозицій замовник отримує запитання, уточнення від учасників системи щодо закупівель, замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі, але не пізніше дня початку подання пропозицій.
У разі необхідності, але до дня початку подання пропозицій учасниками,  замовник може внести відповідні зміни до технічних  та/або якісних вимог до товару, вимог надання послуг та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

У разі нагальної потреби у закупівлі товарів, послуг строк початку подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною проведення скорочених закупівель не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.

Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій, а в разі скорочених закупівель – не менше ніж 1 робочий день та не більше ніж 2 робочих дні з моменту початку подання пропозицій.

Аукціон відбувається на наступний робочий день після строку закінчення подання пропозицій, визначеного замовником, дата та час проведення аукціону визначаються системою автоматично в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.
Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

Замовник в строк, що становить не більше ніж 3 робочих дні з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, технічним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.
У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним та/або якісним  вимогам до предмету закупівель,  зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.
Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

Договір про придбання товару чи послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень глави 5 цього Порядку, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

Після укладення договору про придбання товарів чи послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

У випадку не укладення договору протягом строку, визначеного в підпункті 4.9 пункту 4 цього Порядку (інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця), замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому підпунктами пунктами 4.7-4.10 пункту 4 цього Порядку.

У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченому пунктом 4.8 глави 4 цього Порядку, замовник приймає рішення про закупівлю товарів, послуг поза межами системи.
У разі якщо аукціон двічі визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченому пунктом 4.8 глави 4 цього Порядку, замовник приймає рішення про закупівлю товарів, послуг поза межами системи.

Порядок оскарження результатів закупівель 
Оскарження результатів закупівель здійснюється відповідно до законодавства України.

 

Поділіться.

Коментарі закриті.