Перегляд: перевищення

Новини Труба, повітря, викиди, дим, газ

У броварському повітрі вдвічі перевищено рівень діоксиду азоту. ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор

Середньодобова гранична концентрація діоксиду азоту в повітрі Броварів перевищена удвічі. Водночас рівні діоксиду сірки, оксиду вуглецю, завислих речовин і важких…